Các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe trước thời điểm bắt buộc sử dụng thiết bị mô phỏng

Từ đầu năm 2023, các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị và sử dụng thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe cho học viên. Tuy nhiên, do vốn đầu tư lớn nên các cơ sở tại TP Hồ Chí Minh vẫn chưa thể triển khai mua sắm thiết bị này. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các trung tâm đào tạo, trong 2 ngày 16 và 17/8, đoàn công tác của Tổng cục đường bộ Việt Nam đã đến kiểm tra, ghi nhận tình hình đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.(đọc thêm)