Các nội dung thảo luận chính tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Hội nghị thượng đỉnh của G20 diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 21 và 22/11/2020 tại Saudi Arabia.(đọc thêm)