Các nhà khoa học khiến ánh sáng phân nhánh như nước sông

Các nhà khoa học Israel đã tạo được hiện tượng chưa từng có tiền lệ khiến ánh sáng phân nhánh như cây cối hoặc dòng nước chảy.(đọc thêm)