Các đại biểu tâm đắc với bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sau phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự tâm đắc, phấn khởi với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.(đọc thêm)