Các chốt kiểm dịch COVID-19 nơi biên giới treo cờ rủ để tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngày 14/8, các chốt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ đội biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc đã treo cờ rủ tưởng nhớ và để tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.(đọc thêm)