Các bến xe khách tại Hà Nội vắng lặng, đìu hiu

Các bến xe khách trên địa bàn Thủ đô vẫn trong khung cảnh vắng lặng, đìu hiu “cửa đóng, then cài”.(đọc thêm)