Bỏ quy định phải bật đèn xe máy cả ngày

Dự thảo lần 2 Luật Giao thông đường bộ đã tiếp thu ý kiến và chính thức bỏ quy định phải bật đèn xe máy hoặc đèn nhận diện cả ngày khi tham gia giao thông.(đọc thêm)