Bộ Quốc phòng bàn giao 30 xe cứu thương hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống COVID-19

Sáng 23/8/2021, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký bàn giao 30 xe cứu thương của Bộ Quốc phòng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. (đọc thêm)