Binh sĩ Đức hủy tài liệu mật trước khi rút quân khỏi Afghanistan

Trong quá trình chuẩn bị rút quân khỏi căn cứ gần thành phố Mazar-i-Sharif (Afghanistan), các binh sĩ Đức đã nhanh chóng hủy nhiều tài liệu chứa nhiều thông tin nhạy cảm. (đọc thêm)