Bệnh viện tăng cường giám sát, phối hợp để sớm phát hiện khi có ca đậu mùa khỉ

Các cán bộ y tế, kỹ thuật viên, điều dưỡng được tập huấn kỹ càng để có thể phát hiện sớm khi có trường hợp ca bệnh đậu mùa khỉ.(đọc thêm)