Bệnh viện chế biến lá cần sa thành món ăn

Bệnh viện Chao Phraya Abhaibhubejhr ở Thái Lan đã bắt đầu phục vụ các món ăn có chứa lượng nhỏ lá cần sa. Quyết định này được cho là nhằm đánh dấu sự quay trở lại nền ẩm thực của Thái Lan thời trước đây.(đọc thêm)