Bệnh quai bị có thể quay trở lại?

Bệnh quai bị đã được không chế nhờ công tác truyền thông và tiêm chủng có hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua do dịch COVID-19, công tác tiêm chủng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tâm lý e ngại của người dân khi đến bệnh viện. Do vậy căn bệnh này đang có nguy cơ quay trở lại, đặc biệt vào các tháng 4 - 5.(đọc thêm)