Bên trong căn phòng ‘trút bực dọc’ tại Brazil

Giờ đây, mỗi khi cảm thấy tức giận và mệt mỏi, người Brazil đã có một chỗ để xả hết những tâm tư trong lòng, với “Căn phòng Giận dữ”. (đọc thêm)