Bê bối truyền dịch glucose hết hạn tại Trung Quốc

Hàng loạt bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, Trung Quốc, bị đình chỉ công tác sau khi xảy ra vụ bê bối truyền dung dịch glucose đã hết hạn.(đọc thêm)