Bắt nhóm đối tượng hack Facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, một nhóm đối tượng đã sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước, trong đó có các bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.(đọc thêm)