Báo Tin tức với một thập kỷ 'Đồng hành cùng vùng khó'

Nhằm thực hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; giúp sức cùng các địa phương vượt qua khó khăn, thiên tai, xóa đói giảm nghèo, từ tháng 8/2012, Báo Tin tức phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện hoạt động thường xuyên mang tên "Đồng hành cùng vùng khó". Hành trình vì cộng đồng suốt 1 thập kỷ qua của báo ngày càng lan tỏa, mang niềm vui đến cho đồng bào khó khăn.(đọc thêm)