Bão Noru vào Trung Trung Bộ ngày 28/9, những địa phương nào cần chú ý nguy hiểm?

Bão Noru (bão số 4) được dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, có ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Khoảng ngày 28/9, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. (đọc thêm)