Báo động mất an toàn trong sử dụng bình khí

Tình trạng mất an toàn lao động trong vận hành và sử dụng các bình khí đang ở mức báo động khi gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động gây chết người.(đọc thêm)