Bác sĩ hoảng hồn khi kéo con rắn dài 1m ra khỏi miệng nữ bệnh nhân

Một người phụ nữ ngủ dưới gốc cây trong vườn nhà đã bị một con rắn dài 1m chui vào miệng. Các bác sĩ phải tiến hành gây mê bệnh nhân để gắp con rắn ra. (đọc thêm)