Bắc Ninh sẽ xử lý nghiêm trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép

Là địa phương có nhiều khu công nghiệp với số lượng lớn lao động nước ngoài, nên tỉnh Bắc Ninh chú trọng siết chặt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài.(đọc thêm)