Bắc Kinh chìm trong khói bụi dày đặc trước thềm Thế vận hội mùa đông

Trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc đã bị bao trùm bởi làn khói bụi dày đặc.(đọc thêm)