Bắc Giang: Hàng loạt mỏ đất không tuân thủ giấy phép

Các đơn vị khai thác đất tại tỉnh Bắc Giang cố tình phớt lờ các quy định. Còn chính quyền thì chưa quyết liệt trong việc đưa hoạt động khai khác đi vào quy củ và đúng luật.(đọc thêm)