Bà cụ 70 tuổi sinh con đầu lòng với chồng 75 tuổi

Một phụ nữ Ấn Độ tuyên bố mình vừa hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 70, biến bà trở thành một trong những người làm mẹ lần đầu tiên cao tuổi nhất trên thế giới.  (đọc thêm)