Ẩn họa tại công trường không có rào chắn

Chỉ ngay sau ngày khai giảng năm học 2020-2021, hàng loạt vụ việc gây mất an toàn trường học đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố.(đọc thêm)