9 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản tăng 38%

9 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt trên 8,5 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu các sản phẩm thủy sản chính đều tăng. Trong đó, xuất khẩu tôm mang về gần 3,4 tỷ USD, tăng 23% cá tra cũng thu về gần 2 tỷ USD, tăng trên 82% các sản phẩm hải sản đạt gần 3,2 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021.(đọc thêm)