87 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Đến 7h ngày 12/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 370. Đã 87 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. (đọc thêm)