74 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

Đến 7 giờ ngày 29/6, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.(đọc thêm)