6 thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi giấy phép

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 đơn vị.(đọc thêm)