54 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Sáng 26/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.(đọc thêm)