5 năm làm chưa xong 2,4 km đường

Vấn đề “vướng giải phóng mặt bằng” đang ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ làm chậm công tác giải ngân vốn đầu tư, việc thi công chậm trễ, kéo dài còn gây lãng phí thời gian, công sức, kinh phí của toàn xã hội.(đọc thêm)