46 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Sáng 18/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.126 ca. (đọc thêm)