4 tháng năm 2021: Xuất khẩu rau quả đạt 1,35 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,35 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020. (đọc thêm)