3 gói thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà ở TP Hồ Chí Minh

Là 1 tên thuốc trong 3 gói thuốc A, B, C dành cho F0 trên 18 tuổi triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà ở TP Hồ Chí Minh, thuốc kháng virus Molnupiravir đã được chuyển đến các Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.(đọc thêm)