22 tân bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025

Trong số 63 Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025, có 22 đồng chí Bí thư trúng cử khóa đầu tiên.(đọc thêm)