100 triệu người mắc COVID-19: Dấu mốc buồn của thế giới

Ngày 26/1, thế giới trải qua một dấu mốc buồn: Có 100 triệu người đã và đang mang trong người virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.(đọc thêm)