01:08 11/01/2017

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hữu Thành, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan tham mưu, giúp việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu, đề xuất nội dung công việc, đảm bảo sát, đúng với tình hình thực tiễn; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, chuẩn bị các báo cáo, đề án trình Ban thường vụ Tỉnh ủy. các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng, qua đó giúp lãnh đạo UBND tỉnh điều hành thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Văn phòng UBND tỉnh còn phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn các cuộc họp, hội nghị,các đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc tại Bắc Ninh. Thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý hồ sơ, đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.


Năm 2016 Văn Phòng UBND tỉnh Bắc Ninh được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Văn phòng UBND tỉnh năm 2016. Đồng thời, cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu Văn phòng UBND cần khẩn trương khắc phục trong thời gian tới như, chậm nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, phản ánh thông tin ở cấp chi bộ, làm ảnh hưởng đến chất lượng dự báo tình hình cũng như đề xuất, kiến nghị. Công tác tham mưu, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định, Kết luận và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có lúc còn chậm.


Sang năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì truyền thống đoàn kết, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, kiểm soát văn bản đảm bảo chính xác, kịp thời với UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đồng thời tăng cường phối hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, kết luận của TƯ, của tỉnh đi vào thực tiễn, có hiệu quả.


Với những kết quả, cố gắng, nỗ lực trong năm 2016, tại hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân Văn phòng UBND tỉnh có nhiều thành tích công tác trong năm 2016 cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.


T.H