06:18 30/06/2022

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

Ngày 30/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII  ban hành Thông báo số 51 về kết quả Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban xem xét kết luận kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, chưa phối hợp tốt với lãnh đạo Sở trong việc quản lý cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xử lý không kịp thời công chức cơ quan vi phạm; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để lãnh đạo Sở và một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức; nhiều đảng viên, cán bộ, công chức trong đó có cả lãnh đạo Sở Nội vụ vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, kỷ luật đảng và hành chính trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem xét thi hành kỷ luật đối với Trung tá Huỳnh Hải Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Trung tá Huỳnh Hải Phú đã chỉ đạo thực hiện thiếu nhất quán, không đúng Quy chế phối hợp liên ngành Tư pháp của thị xã Sông Cầu; lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì giải quyết tố cáo cán bộ, đảng viên không đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên dân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Trung tá Huỳnh Hải Phú.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khiển trách đối với:

Ông Nguyễn Kim Hoàng, Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu do đã thực hiện không đúng Quy chế phối hợp liên ngành Tư pháp thị xã Sông Cầu và quy định của pháp luật về thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thượng tá Lê Đồng Úy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can trong vụ án hình sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 27/9/2020 tại thị xã Sông Cầu không đúng Quy chế liên ngành Tư pháp thị xã Sông Cầu và quy định của pháp luật về thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Đặng Quang Anh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Đặng Quang Anh đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về giải quyết đơn thư tố cáo của công dân và công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài chính. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đặng Quang Anh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với:

Ông Đoàn Kim Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Yên, vì thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, để đơn vị lập chứng từ chi thanh toán nhiều khoản không đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài chính.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Sông Hinh, trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Sông Hinh (giai đoạn 2015-2017) đã vi phạm quy chế hoạt động của chi bộ và các quy định hướng dẫn về tổ chức sinh hoạt đảng, nhiều tháng không tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ;

Ông Lê Thanh Tùng, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Sông Hinh, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh đã vi phạm các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt đảng, chấp hành không nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, bỏ sinh hoạt chi bộ nhiều kỳ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tây Hòa; kiểm tra tài chính đảng đối với Thị ủy Đông Hòa; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2019-2021 đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính của Đảng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tây Hòa; Ban Thường vụ Thị ủy Đông Hòa; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra.

Phạm Cường (TTXVN)