05:09 06/05/2015

USB 3G sử dụng trong vùng phủ sóng 2G

Hỏi: USB 3G có thể sử dụng được trong vùng phủ sóng 2G không? Nếu có thì cước phí tính như thế nào?

- Có. Dịch vụ D-Com 3G sử dụng USB HSPA/HSDPA có gắn SIM 3G Viettel vừa có thể truy cập internet trong vùng phủ sóng 3G vừa có thể truy cập trong vùng phủ sóng 2G (GPRS/EDGE)