04:07 18/04/2013

UNDP hỗ trợ Việt Nam kiểm soát phát thải khí nhà kính

Chiều 17/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã khởi động Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Chiều 17/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã khởi động Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”.


Dự án trên được sự tài trợ của UNDP và do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) làm chủ dự án. Thời gian xây dựng, thực hiện dự án từ năm 2012 - 2016. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 3,05 triệu USD; trong đó, vốn ODA không hoàn lại là 2,9 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng.


Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cho Bộ Công Thương và các bên liên quan trong việc giảm phát thải khí nhà kính trong công nghiệp, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đồng thời tận dụng các cơ hội thương mại “xanh” thông qua 3 hợp phần chính. Phân tích đánh giá các chính sách hiện tại và các yếu tố tác động đến lượng phát thải nhà kính trong sản xuất và tiêu dùng, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp kỹ thuật phù hợp; Tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu cho các nhà hoạch định chính sách; Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp công nghiệp, tổ chức tài chính và tổ chức cung cấp dịch vụ nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và mở rộng thị trường...


Hoàng Tùng