11:11 23/11/2016

Tuyên truyền phòng chống ma túy và an toàn giao thông

Lớp tập huấn phòng chống tội phạm và ma túy, HIV/AIDS, tuyên truyền an toàn giao thông được Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức ngày 23/11, tại Cao Bằng.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Ngày 23/11, tại tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tập huấn phòng, chống tội phạm và ma túy, HIV/AIDS gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới khu vực phía Bắc và tuyên truyền an toàn giao thông cho người có uy tín, già làng, trưởng bản, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đến từ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Cao Bằng giới thiệu đến cán bộ, lực bộ đội biên phòng, thành viên ban dân tộc các huyện, và người có uy tín, già làng, trưởng bản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng các chuyên đề: Thực trạng tình hình phòng, chống tội phạm và ma túy hiện nay; Các định hướng lớn của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; Phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Tình hình phòng chống, chống tội phạm và ma túy tại tỉnh Cao Bằng và các văn bản liên quan của tỉnh; Tổng quan về tình hình dịch HIV/AIDS. Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS.

Ngoài ra còn có các chuyên đề: Thực trạng về tình hình an toàn giao thông trên thế giới và ở Việt Nam; Các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về an toàn giao thông; Thực trạng an toàn giao thông nông thôn hiện nay, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an toàn giao thông.

Thông qua lớp tập huấn này, lực lượng bộ đội biên phòng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tham mưu cho các lực lượng chức năng diễn biến tình hình ma túy và tội phạm ma túy trên địa bàn; trực tiếp tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng kinh nghiệm của mình cho bà con ở địa phương, giáo dục ý thức sống cho cộng đồng.

Tin, ảnh: Chu Hiền (TTXVN)