08:21 19/08/2019

Trường mầm non nhốt trẻ vào tủ đồ bị dừng hoạt động

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội) đã chỉ đạo cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point tại số 24 Quảng Bá, Tây Hồ dừng mọi hoạt động giảng dạy. Trong tuần nay, Phòng sẽ tham mưu cho UBND quận thu hồi giấy phép thành lập cơ sở này.

 

TTXVN/ Báo Tin tức