05:13 20/05/2020

Trường hợp nào người lao động được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau?

Bạn đọc hỏi: Trong trường hợp nào người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau? Những trường hợp nào thì không được hưởng chế độ này?

Chú thích ảnh
Bệnh nhân được can thiệp nội soi đại tràng. Ảnh: TTXVN phát

Về vấn đề này, Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đã hướng dẫn về điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

1. NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 (a- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người SDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; b- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; c- CBCCVC theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; d- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; đ- Người quản lý DN, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương) và điểm b khoản 2 Điều 2 (Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài) của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

a) NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là TNLĐ hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

b) NLĐ phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

a) NLĐ bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 9/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

b) NLĐ nghỉ việc điều trị lần đầu do TNLĐ-BNN.

c) NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là TNLĐ trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

XM/Báo Tin tức