11:15 22/11/2021

Trao tặng học bổng, kiến tạo tương lai

Công ty Cổ phần EUBIZ Việt Nam (EUBIZ) tổ chức thực hiện chương trình “Học bổng kiến tạo tương lai” cho các sinh viên có nghị lực vươn lên trong học tập.

Chú thích ảnh

Chương trình trao 34 suất học bổng cho các sinh viên tiêu biểu cho 8 trường Đại học như: Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học kinh tế Đà Nẵng, Đại học công nghiệp Hồ Chí Minh, Học viện báo chí tuyên truyền, Học viện tài chính, Học viện nông nghiệp, Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương.

Thông qua Food Bank Việt Nam và sự đồng tài trợ của một số công ty, EUBIZ mong muốn sẽ mang đến nhiều giá trị cho các bạn sinh viên có quyết tâm, năng động, sáng tạo có cơ hội phát triển bản thân với tinh thần khởi nghiệp bức phá.

Tổng giá trị của chương trình “Học bổng kiến tạo tương lai”  là 100.000 $, với 40 suất học bổng (2.500 $/1 khoá học) cho 8 trường đại học và học viện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Toàn bộ giá trị của học bổng tương ứng với 40 suất học được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo trong 6 tháng, thời gian điều chỉnh theo khả năng nhận thức của học viên. Chương trình gồm 3 khoá học bổng: Marketing quốc tế, kinh doanh quốc tế, xuất khẩu.