04:17 22/04/2016

TPBank đặt mục tiêu tổng tài sản lên 91.000 tỷ đồng

Mục tiêu 2016: Tổng tài sản đạt 91,5 nghìn tỷ đồng, huy động đạt 84,5 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 63,8 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 695 tỷ đồng, khách hàng đạt 1.500.000 khách hàng; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Ngày 22/4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông 2016.

Năm 2015,  TPBank đã trở thành ngân hàng quy mô tầm trung với tổng tài sản đạt trên 76,2 nghìn tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với 2014, quy mô nhân sự đạt 2800 người, tăng 46% so với cuối năm 2014. TPBank đã vượt kế hoạch lợi nhuận đạt mức 626 tỷ đồng, ROE đạt 13,85%. Đặc biệt, TPBank được đánh giá là hoạt động hiệu quả, lành mạnh, ổn định với tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống (0,66%). 

TPBank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam năm 2015 được IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cung cấp hạn mức tài trợ thương mại để ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế. Việc này đã chứng tỏ mức độ tín nhiệm cao của IFC dành cho TPBank về hoạt động kinh doanh hiệu quả trong thời gian qua.

Năm 2016, TPBank sẽ tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn đã được xác định như đẩy mạnh tài trợ các công ty, đơn vị ứng dụng công nghệ cao, tập trung lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng ưu tiên.

Đây cũng là các lĩnh vực trọng tâm, được ưu tiên phát triển ở Việt Nam, hứa hẹn sẽ là mảnh đất giàu tiềm năng cho sự phát triển của ngân hàng, đồng thời đây cũng là những lĩnh vực TPBank có ưu thế cạnh tranh nổi trội so với các ngân hàng khác, đặc biệt với mục tiêu trở thành Ngân hàng Số (Digital Banking) hàng đầu Việt Nam.

TPBank sẽ tiếp tục củng cố các yếu tố nền tảng như hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống thông tin quản trị, hạ tầng công nghệ, kiện toàn bộ máy tổ chức và tăng cường nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động toàn ngân hàng hướng tới nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ và nhận diện thương hiệu.

Mục tiêu năm 2016 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản cụ thể của ngân hàng như: Tổng tài tăng 20% lên 91 nghìn tỷ đồng, huy động tăng 23% lên 85 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 62% lên 64 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 11% đạt 695 tỷ đồng tỷ đồng, khách hàng tăng lên 1.500,000 khách hàng; tỷ lệ nợ xấu trong tầm kiểm soát vẫn dưới 2%; các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng luôn được đảm bảo, thanh khoản luôn tốt.

PV