12:07 03/12/2017

TP Hồ Chí Minh xây dựng nguồn lao động nông nghiệp chuyên sâu

TP Hồ Chí Minh đang hướng đến hình thành và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp có trình độ chuyên sâu đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Đây là mục tiêu trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2022 do UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt.

Lao động nông thôn sẽ được đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao tay nghề, tăng thu nhập.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung đào tạo 20 thạc sĩ, tiến sĩ về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong nước và các nước có trình độ khoa học công nghệ phát triển. Đẩy mạnh đào tạo nâng cao kỹ thuật, kỹ năng sử dụng vận hành công nghệ và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho 1.810 cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ cấp cơ sở, chủ doanh nghiệp... Tập trung mọi nguồn lực để đào tạo tay nghề cho 2.890 lao động nông nghiệp để tham gia từng khâu trong dây chuyền sản xuất áp dụng nông nghiệp công nghệ cao.


Hiện nay, các đơn vị, ban ngành liên quan của ngành nông nghiệp cũng đang tiếp tục chuyển giao công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Mở các lớp tập huấn, đào tạo cho bà con nông dân các huyện ngoại thành từng bước chuyển đổi sang cây nông nghiệp công nghệ cao để tăng năng suất, tăng thu nhập và ổn định đời sống.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức