03:10 17/03/2021

TP Hồ Chí Minh sắp xếp lại các đơn vị y tế

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt đề án tổ chức lại các trạm y tế phường, xã; trung tâm y tế quận, huyện và bệnh viện quận trực thuộc Sở Y tế thành phố sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập thành phố Thủ Đức.

Chú thích ảnh
Bệnh viện quận Thủ Đức sẽ được tổ chức thành Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Cụ thể, Bệnh viện Quận 2 được đổi tên thành Bệnh viện Lê Văn Thịnh trực thuộc Sở Y tế (trụ sở tại số 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức). Đây là bệnh viện hạng I có quy mô 500 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức của bệnh viện gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 9 phòng chức năng, 30 khoa và 1 phòng khám đa khoa. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 749 người.

Bệnh viện Quận 9 được tổ chức thành Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt trực thuộc Sở Y tế (trụ sở tại số 387 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức). Đây là bệnh viện hạng II với quy mô 100 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức của bệnh viện gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 4 phòng chức năng và 15 khoa. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 212 người.

Riêng Bệnh viện quận Thủ Đức được tổ chức thành Bệnh viện thành phố Thủ Đức, trực thuộc Sở Y tế (trụ sở tại số 29 Phú Châu, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức). Bệnh viện thành phố Thủ Đức là bệnh viện hạng I với quy mô 800 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức của bệnh viện gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 10 phòng chức năng, 40 khoa và 5 phòng khám đa khoa. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 1.903 người.

Ngoài 3 bệnh viện trên, thành phố Thủ Đức còn có các bệnh viện công lập tuyến thành phố gồm Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cùng Bệnh viện Quân dân y miền Đông do quân đội quản lý.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng quyết định tổ chức lại, sáp nhập Trung tâm Y tế Quận 2, Trung tâm Y tế Quận 9 và Trung tâm Y tế quận Thủ Đức thành Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở vật chất của 3 trung tâm này sau khi sáp nhập vẫn giữ nguyên trạng.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng quyết định thành lập các trạm y tế mới trên cơ sở sáp nhập các trạm y tế cũ thuộc thành phố Thủ Đức, các Quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận.

Như vậy, sau khi tổ chức sắp xếp lại, Thành phố Hồ Chí Minh có 16 trung tâm y tế quận, 1 trung tâm y tế thành phố và 5 trung tâm y tế huyện. Số trung tâm y tế quận/huyện đã giảm 2 đơn vị so với trước.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 13 bệnh viện quận, 3 bệnh viện thành phố và 3 bệnh viện huyện. Thành phố chỉ còn 312 trạm y tế xã, phường, thị trấn, giảm 10 đơn vị so với trước đây.

Đinh Hằng  (TTXVN)