09:16 14/09/2020

TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các khoản thu thỏa thuận trong năm học mới

Ngày 14/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận, các khoản thu để thực hiện trường tiên tiến cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020 – 2021.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, các khoản thu này phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp hóa đơn cho từng học sinh, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Đối với mức thu thỏa thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục, ngay từ đầu năm học phải thoả thuận, thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Chú thích ảnh
Khung mức thu thỏa thuận theo quy định năm học 2020-2021.

Đối với các trường thực hiện mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế gồm Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền, THPT Nguyễn Du có mức thu thỏa thuận 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng (không bao gồm các khoản thu hộ chi hộ và thu thỏa thuận khác không thuộc các hoạt động đã nêu như chương trình Anh văn tích hợp, tổ chức phục vụ các lớp bán trú theo nhu cầu của người học...).

Riêng đối với trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn được tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành. Cụ thể, đối với nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học có mức thu 400.000 đồng/học sinh/tháng; còn ở cấp THCS và THPT có mức thu 600.000 đồng/học sinh/tháng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, trên cơ sở khung thu và các nội dung thu đã quy định, các đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng dự toán thu - chi cho từng nội dung thu thỏa thuận, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế năm học 2020-2021.

Chú thích ảnh
Các khoản thu trong trường học phải được thống nhất với phụ huynh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các đơn vị khi xây dựng dự toán cần căn cứ nội dung các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác.

Trong đó, các cơ sở phải lưu ý về thời gian thu các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định.

Ngoài ra từ năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu 100% các đơn vị trực thuộc phải sử dụng “Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu” để triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức