04:20 02/04/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - Những nội dung đáng lưu ý

Tận dụng tối đa các lợi thế của công nghệ thông tin, cuộc Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 được kỳ vọng sẽ là căn cứ để cập nhật đầy đủ thông tin về dân số, nâng cao chất lượng thông tin của hệ thống báo cáo hành chính để tiến tới không thực hiện TĐT dân số và nhà ở vào năm 2029.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức