02:21 28/02/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện chúc mừng Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện chúc mừng Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít.

Nhân dịp đồng chí K.P. Sharma Oli, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít Thống nhất được bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện mừng.

TTXVN/Báo Tin tức