Dự báo Việt Nam đứng thứ 2 châu Á-Thái Bình Dương về tăng trưởng kinh tế

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings vừa đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 1,9% trong năm 2020, đứng thứ 2 khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau Trung Quốc.(đọc thêm)